Nguyễn Thị Huệ Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0932357444 Ban Giám hiêu
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0123456789 ht@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Lý Tiết Hoa Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 02623912444 quynhquan96@gmail.com 32 Lê Duẩn